"Charles Bukowski
Retki su sposobni da se zagledaju dest minuta u staru cipelu ili da misle o neobicnim stvarima… Kao recimo ko je izmislio kvaku…."
"

"Pazi se propovednika, pazi se poznavalaca, pazi se onih koji uvek čitaju knjige, pazi se onih koji preziru siromaštvo, a i onih koji se njime ponose. Pazi se onih koji te brzo pohvale, oni imaju potrebu da im se pohvala brzo uzvrati; pazi se onih koji te olako kritikuju, oni se boje onoga što ne znaju; pazi se onih koji stalno traže društvo, oni su niko i ništa kad su sami. Pazi se prosečnog čoveka,prosecne zene,pazi se njihove ljubavi i njihova je ljubav prosecna……….sve je u njima prosecno ……"

Charles Bukowski

"
3
25
47
3
5
6
13
1
"Meni je teško da i dalje pronalazim junake, pa moram da stvorim sopstvenog junaka: sebe. To pomaže u nekim teškim noćima. I danima. Čovek mora da ostane prilagodljiv, otvoren za promene, ali čovek ne može da se promeni jednostavno iz hira. Potezi moraju biti prirodni i proizašli iz života. Žao mi je ako ovo zvuči uzvišeno ali mislim da znate na šta mislim.."
Bukovski
112
"Tebi je potrebna ljubav, ali ne ljubav koju većina ljudi koristi"
Bukovski
"Onda sam se malo izvalio na leđa…i ubijao zvezde…jednu po jednu…upucao sam i mesec…"
Bukovski
"

Šta smatrate važnim?
Bukowski: “da imaš vremena u kome ništa ne radiš i da želiš samo to da radiš”

Charles Bukowski

"